logo

KOMPETENCJE 4.0

logolink

Projekt jest ukierunkowany na poprawę sytuacji absolwentów szkół średnich na rynku pracy na pograniczu czesko-polskim w związku z koniecznością wzmacniania nowo powstałych kompetencji związanych z nadejściem Przemysłu 4.0. Projekt wesprze 1230 uczniów szkół średnich i ich nauczycieli. Zrealizowanych będzie 91 szkolnych fikcyjnych firm i 11 pracowni multimedialnych.

o nas

O projekcie Tržiště (Targowisko)

Tržiště jest nowoczesną interaktywną platformą OHK Liberec o zasięgu trangranicznym służącą do wspólnej komunikacji uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących szkół, urzędów pracy i innych uczestników rynku pracy i dziedziny edukacji. Celem jest również udzielanie aktualnych informacji i usuwanie barier.

o nas

Kontakt

+48 793 005 453

patalas@ohkliberec.cz