logo

Informacje o działalności gospodarczej

Informacje dotyczące pracy

Podstawowe informacje o warunkach życia i pracy w Czechach

Podstawowe informacje o warunkach życia i pracy w Polsce

EURES (EURopean Employment Service)

Europejski Portal Mobilności (Europejskie Służby Zatrudnienia) to europejski portal dostarczający informacji o możliwościach pracy i szkoleń za granicą. Obejmuje on również ogłoszenia o wolnych miejscach pracy. EURES ma na celu pomoc w swobodnym przepływie siły roboczej.

Gdzie szukać ofert pracy

Portale z ofertami pracy w Czechach

Portale z ofertami pracy w Polsce

Wymagania pracodawców

Mapa zawodowa

Jak poprawnie napisać życiorys (CV)

Ustawodawstwo CZ + PL

W Czechach istnieje wiele przepisów dotyczących zatrudnienia. Przepisy prawne w Republice Czeskiej są obecnie wymienione w formie papierowej w Zbiorze Ustaw (Sbírka zákonů). Można je również przeglądać np. na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) lub na komercyjnych stronach internetowych, gdzie dostęp do przepisów jest bezpłatny, np. www.zakonyprolidi.cz. Możliwe jest również opłacenie dostępu do jednej z komercyjnych aplikacji, np. Prawnego Systemu Elektronicznego Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej.

V Polsce nowe ustawy są publikowane w Dzienniku Ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU. Pozostałe akty prawne (np. umowy międzynarodowe nie wymagające ratyfikacji) można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/prawo. Można też korzystać z płatnych aplikacji, np. LEX firmy Wolters Kluwer.

Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Ustawodawstwo CZ + PL

W Czechach podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działa większość przedsiębiorców, niezależnie od ich formy prawnej, jest ustawa nr 455/1991 Dz.U. o działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia (živnostenský zákon).

W Polsce podstawowym aktem prawnym, który reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności
gospodarczej na terenie Polski jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

Materiały metodyczne

Dwujęzyczny podręcznik: Kompetencje 4.0 w środowisku firmowym

W ramach projektu Kompetencje 4.0 powstał podręcznik oraz karty pracy z aktualnymi informacjami, które pomogą absolwentom wejść na rynek pracy lub rozpocząć działalność gospodarczą.

Dwujęzyczny podręcznik: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NIE ZNA GRANIC

W ramach poprzedniego projektu Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach (Firemki) powstał podręcznik Przedsiębiorczość nie zna granic. Znajdziecie tu Państwo również wiele przydatnych informacji potrzebnych do udanego startu w pracy lub w działalności gospodarczej.

PODRĘCZNIK PRZEDSIĘBIORCY 2022 (Izba Gospodarcza Republiki Czeskiej)

NÚKIB – regularne ujawnianie zagrożeń i słabych punktów w świecie cyfrowym (CZ)

CERT – regularne ujawnianie zagrożeń i słabych punktów w świecie cyfrowym (PL)

logolink