logo

Volná pracovní místa

Hledáte-li zaměstnání v severočesko-sasko-dolnoslezském trojzemí, můžete se obrátit na kompetentní poradkyně a poradce EURES z veřejných služeb zaměstnanosti, kteří Vám rádi poskytnou informace a poradenství o volných místech v regionu, požadovaných kvalifikacích, životních a pracovních podmínkách v sousedních zemích, potřebných dokladech, resp. potvrzeních, i mnoha dalších aspektech. Kontaktujte poradkyně a poradce EURES ve svém regionu.

logolink