logo

Informace k práci a podnikání

Informace k práci

Základní informace o pracovních a životních podmínkách v ČR

Základní informace o pracovních a životních podmínkách v PL

EURES (EURopean Employment Service)

Evropský portál mobility (evropská služba zaměstnanosti) je evropský portál, zabývající se poskytováním informací o pracovních a vzdělávacích příležitostech v zahraničí. Jeho součástí je inzerce volných pracovních míst. Cílem portálu EURES je pomoci volnému pohybu pracovních sil.

Kde hledat volná pracovní místa

Pracovní portály v Česku

Pracovní portály v Polsku

Požadavky zaměstnavatelů

Profesní mapa

Jak správně napsat životopis (CV)

Legislativa CZ + PL

V České republice existuje mnoho zákonů o zaměstnanosti. Právní předpisy v ČR jsou v současné době uvedeny v listinné podobě Sbírky zákonů. Lze je sledovat také např. na webové stránce Ministerstva vnitra ČR (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) nebo na komerčních webových stránkách, kde je přístup k předpisům zdarma, např. www.zakonyprolidi.cz. Dále je možné si zaplatit přístup do některé z komerčních aplikací, např. Právní elektronický systém Hospodářské komory ČR.

V Polsku jsou nové zákony vyhlašovány v Deníku zákonů (Dziennik Ustaw) https://dziennikustaw.gov.pl/DU. Ostatní právní akty (např. mezinárodní dohody nevyžadující ratifikaci) lze najít prostřednictvím https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/prawo. Dále lze také využít placené aplikace, např. LEX od firmy Wolters Kluwer.

Informace k podnikání

Legislativa CZ + PL

V České republice je základním právním předpisem, podle kterého podniká většina podnikatelů bez ohledu na svou právní formu Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

V Polsku je základním právním předpisem, který upravuje zahájení, výkon a ukončení podnikatelské činnosti na území Polska je zákon ze dne 2. července 2004 o svobodě podnikání (Sbírka zákonů z roku 2015, položka 584, v platném znění).

Metodické materiály

Dvojjazyčná Učebnice – příručka: Kompetence 4.0 ve firemním prostředí

V rámci projektu Kompetence 4.0. vznikla učebnice a pracovní listy s aktuálními informacemi, které ulehčí absolventům vstup na trh práce nebo pomohou se začátkem podnikání.

Dvojjazyčná Metodická příručka – učebnice: PODNIKAVOST NEZNÁ HRANIC

V rámci předcházejícího projektu Společná cesta k podnikavosti na školách (Firmičky) vznikla učebnice Podnikavost nezná hranic. Zde také naleznete mnoho užitečných informací pro Váš úspěšný start v zaměstnání či živnostenském podnikání.

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ 2022 (Hospodářská komora České republiky)

NÚKIB – pravidelné zveřejňování hrozeb a zranitelností v digitálním světě (CZ)

CERT – pravidelné zveřejňování hrozeb a zranitelností v digitálním světě (PL)

logolink